Hus til salg

Hvad er fremgangsmåden?


Først og fremmest skal man rette henvendelse til din bestyrelse i haveforeningen, idet bestyrelsen skal være direkte involverede i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen.


Det er også bestyrelsen, som i den sidste ende skal vurdere om din køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste m.m.


 Venteliste eller ej?


Hvis der er venteliste i din haveforeningen, er det bestyrelsen, der vælger din køber ud fra placeringen på ventelisten. Hvis der ikke er venteliste, ligger det dig frit for, at sælge dit kolonihavehus til den, som er villig til at købe.