Generalforsamling fra 2019

Referat fra Generalforsamling den 12-03-2019 i

Vojens Kolonihaveforening.

 

Tom bød velkommen og der blev orienteret om at på grund af for tidlig fødsel, kunne næstformand og kasserer desværre ikke deltage Formanden havde forladt sin post for et stykke tid siden.

 

  1. Valg af dirigent blev Anita Skov fra have 31.

     Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

  1. Dagsorden godkendt.
  2. Bestyrelses beretning: Garage er renoveret.

         Strøm er blevet lavet. Der er også renoveret nogle vandhaner.

         Kunne godt tænke sig flere aktiviteter. Også fra medlemmer.

         Beretningen blev god

  1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
  2. Budget 2019 blev fremlagt og godkendt
  3. Forslag: Granskov er i dårlig stand. Derfor forslag om at skoven bliver fældet, rødderne bliver fjernet og jorden jævnes ud, hvorefter der plantes 50 forskellige frugttræer, så det bliver til et rekreativt område. Det kommer til at koste 3512 kr. da firmaet beholder flisen som en del af betalingen.

Forslaget blev vedtaget.

          Forslag B:Der undersøges hvad det koster at lægge nye vandrør/ el ind. vil søge tilbud. Der blev vedtaget at de måtte undersøge hvad det koster.

  1. Indkomne forslag: Ønske om ny toiletbygning i den anden ende. Forslaget blev ikke vedtaget.

Der vil blive undersøgt om man kan søge fonde til et handicaptoilet.

Bestyrelsen vil undersøge hvad det koster at renovere toiletbygning.

Der blev besluttet at bestyrelsen laver et forslag til valg af formand. Til vedtægtsændring til næste generalforsamling.

Der blev spurgt om kommunen skulle godkende det. Nej de skal bare orienteres da generalforsamlingen er den øverste myndighed.

  1. Valg af formand: Kim Andersen have 61

           Valg af bestyrelsesmedlem: Bitten Thonesen have 39

       Valg af bestyrelses suppleant: Mogens Kristensen have 46 blev genvalgt.

       Valg af revisor: Niels Oster have 41

  1. Toilet rengøringen fortsætter med gruppen:

         Lene Baden

         Marianne Sejstrup

         Annemarie Andreasen

         Ulla Markussen

  1. Tre mand til at slå græs:

         Have 55 Frederik 40 82 22 89

         Have 1. John Holm 50486642

         Have 15. Lorenz Clausen 53931943