Hus til salg

Hvad er fremgangsmåden?


Først og fremmest skal man rette henvendelse til din bestyrelse i haveforeningen, idet bestyrelsen skal være direkte involverede i enhver overdragelse af retten til en kolonihave. De kan desuden oplyse dig om den generelle fremgangsmåde og de specifikke regler, som er vedtaget af haveforeningen.


Det er også bestyrelsen, som i sidste ende skal vurdere, om du som køber opfylder kravene til at blive medlem af haveforeningen. Her kan være tale om bopælskrav, venteliste m.m.

Du skal bo i Haderslev Kommune og hver husstand må kun have en have i Kommunen.


Venteliste eller ej?


Hvis der er venteliste i haveforeningen, er det bestyrelsen, der vælger køber ud fra placeringen på ventelisten, som er kronologisk - den første på listen bliver kontaktet først osv. Hvis der ikke er en venteliste, ligger det dig frit for, at sælge dit kolonihavehus til den, som er villig til at købe - dog i råd med bestyrelsen, som skal godkende vedkommende først.