Kalender

Her på siden vil du kunne se hvilke aktiviteter der er i foreningen.

Kalenderen opdateres løbende.


Arbejdsdag: 29.5.2021- kl. 10.00

Bestyrelsen er vært med rundstykker
(Timelding nødvendig)
– Abejdsopgaver er pt. → Lave stærekasser til stikkontakter, så de er i læ.
– Toiletbygning trænger til rengøring og maling
– Halvtag er utæt og skal skiftes
– Vandafløb fra mosen skal gøres fri
– Nogle af træerne ved jernbanen er døde. Træerne skal gennemgåes og
markeres, for fældning.
Arbejdsseddel kommer op under halvtaget.

Havevandring: 6.6.2021 kl. 10.00 → Lige numre
Havevandring: 13.6.2021 kl.10.00 → Ulige numre

– Grunden til at der er to havevandringer, er at der skal laves skitser af de
grunde der ikke har en tegning. (Mere herom følger)